Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Отпускът на военни и полицаи също да има давност

by Атанас Цветанов on януари 13, 2011

Военните, полицаите, магистрати, служителите на ДАНС да ползват платен годишен отпуск по едни и същи правила с останалите заети. За това настояват шестте национално представителни бизнес организации в обща декларация.

“Необходимо е да бъдат уеднаквени редът и режимът за ползване на платения годишен отпуск, включително чрез въвеждането на обща погасителна давност”, се казва в декларацията.

Според последните промени на Кодекса на труда (КТ) работодатели и работници следва да могат да отлагат отпуск максимум до 24 месеца след края на годината, за която се отнасят. След този период правото на отпуск се погасява.

Новият ред обаче няма да засегне полицаите, военните, магистратите и служителите на ДАНС, тъй като ползването на техния отпуск е регламентирано в специализирани закони, а не в КТ.

Промените в Кодекс на труда бяха предизвикани във връзка с натрупаните дни отпуск в държавната администрация, станали известни на заседание на Министерски съвет през 2009 година. Изнесената по това време информация беше, че 68 788 служители в държавната администрация имат натрупани отпуски в размер на 2 742 868 дни, т.е. всеки от тях разполага средно с по 40 дни.

С настоящата декларация бизнесът апелира “да бъде преустановена дискриминацията на работниците и служителите спрямо наетите лица по трудови и служебни правоотношения в специални ведомства”.


Във връзка със статията припомням известни случаи на “осребряване на отпуски” или както аз го наричам източване на бюджета:
- Управителят на НОИ Христина Митрева е получила обезщетение за неизползвани 225 дни платен годишен отпуск в размер на 31 265 лв. Тя използвала случая да се пенсионира и отново да бъде назначена.
- Общо 21 134 лв. са получили като обезщетение за стари отпуски заместниците на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Ден след встъпването си в длъжност през 2009 тя ги уволнила за един ден, а на следващия ги преназначила. Получилите обезщетение са:
- кметът Минко Герджиков получил обезщетение за 36 дни
- Юлия Ненкова – за 44 дни
- Мария Бояджийска – за 35 дни
- Ирина Савина – за 56 дни
- Албена Атанасова – за 54 дни.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: