Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Ще може да прехвърляме до 20 дни от платения годишен отпуск за следващата календарна година

by Атанас Цветанов on януари 27, 2011

Работникът ще може да прехвърля до 20 дни от платения си годишен отпуск за следващата календарна година, гласува на първо четене парламентът с приемането на предложените от ПГ на ГЕРБ промени в Кодекса на труда.

По писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни ще може да се отложи за следващата календарна година. Отлагане на още 10 дни може да бъде разрешено по производствени причини. Неизползваният платен годишен отпуск за 2010 г. ще може да се ползва до 31 декември 2012 г., прие още парламентът.

До 31 декември на предходната календарна година работодателят се задължава да утвърди график за ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, предвиждат приетите на първо четене изменения. Изключение се прави за настоящата година, за която се предлага графикът да бъде готов до 31 март 2011 г. За да се гарантира навременното ползване на отпуска в случай на бездействие от страна на работника или служителя, се урежда правото на работодателя да предостави едностранно отпуск, без да е необходимо да изчаква да изтекат 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползване.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: