Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

На 20–ти февруари отбелязваме Световния ден на социалната справедливост

by Атанас Цветанов on февруари 20, 2011

На 20-ти февруари се отбелязва Световния ден на социалната справедливост. На 27 ноември 2007 г., Генералната асамблея на ООН обяви 20 февруари за Световен ден на Социалната справедливост.

Социалната справедливост е важна част от мисията на Министерството на труда и социалната политика. От министерството съобщяват, че през 2011 г. по Националния план за действие по заетостта ще бъде осигурена заетост за близо 35 хиляди безработни лица. Значителен ресурс за подкрепа на пазара на труда ще бъде отделен и по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- около 40 хиляди допълнително заети по ОП, както и средства за обучение и квалификация на заети и безработни лица. В защита на трудовите и социалните права на работниците и служителите, ще продължи и активната контролна дейност на инспекторите от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, благодарение на които до момента са изплатени над 100 млн.лв. забавени трудови възнаграждения. В съобщението на министерството се посочва, че ще бъде засилен и контрола съвместно с други контролни институции, НАП и НОИ.

Равенството между жените и мъжете, недопускането на дискриминация и осигуряването на равни възможности за всички навсякъде са стълбове на социалната справедливост. Социалната справедливост означава и повече социална сигурност за най-уязвимите. През настоящата година, над 12% от брутния вътрешен продукт ще бъде насочен за осигуряване на издръжка на българските пенсионери, социално слабите, семействата с деца, хората с увреждания.

Развитието на децата и младите хора е приоритет в дневния ред на всички политики. Именно поради това, през миналата година бе даден старт на реална реформа на грижите за децата, изпълнението на която ще доведе до закриване на всички специализирани институции за деца в следващите 15 години и създаване на жилища от семеен тип, защитени жилища, развитие на приемната грижа и приемните услуги.

Постигането на по-висока социална справедливост е немислимо без участието на всички заинтересовани страни. Участието на социалните партньори и останалите представители на гражданското общество в процеса на вземане на решение е и занапред ще бъде наш водещ ангажимент, съобщават от министерството.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: