Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

by Атанас Цветанов on март 16, 2011

Трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г. ще може да се установява по съдебен ред. Това реши парламентът, след като прие на второ четене законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

С новият закон ще може да се установява и осигурителен стаж на държавни служители и работниците и служителите, наети на работа за не повече от пет работни дни през един календарен месец. По закона ще се установява и времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране до 31 декември 1999 г., съгласно действащите дотогава разпоредби. Няма да може да се установява осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено осигуряване са изцяло за тяхна сметка или на лица, които полагат труд без трудово правоотношение.

Няма да може да се установява размер на трудово възнаграждение и осигурителен доход. Причината е, че трябва да се докаже, че са били внасяни осигурителни вноски, а това може да стане само въз основа на документи, които очевидно не могат да бъдат представени пред съда – ведомости за заплати например. Ако тези документи съществуваха, зачитането на осигурителния стаж на лицата щеше да се извърши от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в НОИ.

До момента условията, при които се допускаше установяването на трудов стаж по съдебен ред, бяха уредени в Указ №527 за установяване на трудов стаж по съдебен ред. Този Указ обаче е от 1961 г., последното му изменение е от 1989 г. и към настоящия момент не отговаря на съществуващите обществени отношения.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: