Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Средният осигурителен доход за страната намалява

by Атанас Цветанов on април 15, 2011

През февруари средният осигурителен доход за страната е бил 574.60 лева. Това показва справка на осигурителния институт. Сумата намалява с 5 лева в сравнение с януари, когато осигурителния доход беше 579.57 лв.

Безработицата, която е основна причина за намаляването на средния осигурителен доход, в случая не е фактор. По данни на Агенция по заетостта, публикувани в четвъртък, през февруари безработицата запазва нивото си, а през март намалява с 0.26%, като достига 9.52 на сто.

На хората с предстоящо пенсиониране, по-ниският осигурителен доход ще повлияе негативно при изчисляване размера на пенсията. НОИ изчислява новоотпуснатите пенсии, като средният осигурителен доход за последните 12 месеца, предхождащи месеца на пенсиониране се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Постигането на договореност за увеличаване на минималната работна заплата от средата на годината би имало положителен ефект за увеличаване на средния осигурителен доход за страната.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: