Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Увеличението на минималната заплата във вреда на цялата икономика

by Атанас Цветанов on април 26, 2011

Административното увеличение на минималната работна заплата ще бъде във вреда на цялата икономика. Това е мнението на 90.9 на сто от анкетираните в проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) във връзка с предложенията на министъра на труда и на синдикатите за ръст на заплатите през 2011 година.

Данните от допитването показват, че според 37.7 на сто от анкетираните при ръст на минималната работна заплата, ще се увеличи безработицата. Други 53.2 на сто са на мнение, че ще последва преминаване на фирми в сивата икономика.

Близо 69 процента от работодателите са категорично против налагани от държавата решения за ръст на заплатите. Други 15.6 процента заявяват, че биха приели подобна административна мярка, но тя ще е за сметка на съкращения на персонала. Заплахата от уволнения кара и над половината от анкетираните работниците да се обявят против искания скок на минималната заплата.

По темата с пропорционално увеличение на заплатите при увеличаване на минималната заплата мненията на собственици на фирми и работниците се разминават драстично. Близо 90 на сто от работодателите са против и заявяват, че увеличение на възнагражденията може да има само след атестация на всеки служител, а над 80% от служителите казват, че при скок на минималната заплата ще поискат съответно увеличение. Според председателят на промишлената палата Цветан Симеонов това разминаване може да доведе до “напрежение в обществото”.

По отношение на гъвкавото работно време, за разлика от синдикатите, 78 на сто от работодателите и 88 на сто от работниците приемат гъвкавото работно време и почасовото заплащане като измерител на техния труд. В тази връзка е необходимо правната уредба да бъде изменена спешно в посока на създаване на възможност за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: