Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Промени в НКПД-2011 в сила от 1 юни 2011 година

by Атанас Цветанов on юни 2, 2011

Със заповед № РД01-426/30.05.2011 г. на социалният министър Тотю Младенов са направени промени в Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 година.

Промените включват:

1. Списък с нови длъжностни наименования

Код Наименование
1120 7053 Член на Висшия съдебен съвет
1219 7024 Началник, административна служба
1221 6009 Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър
1321 6028 Ръководител, инфраструктура и поддръжка
1323 6011 Мениджър, инвестиционни проекти
1346 6013 Регионален директор, банка
1346 6014 Директор финансов център, банка
1346 6015 Ръководител офис, банка
2261 7013 Лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия
2359 6048 Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
2519 6007 Специалист обучение, софтуерни приложения
2619 5010 Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
2619 5011 Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет
2619 5012 Съдебен администратор
2619 5013 Съдебен помощник
2619 5014 Прокурорски помощник
2619 5015 Съдебен съветник
4211 3018 Пазител ценности, БНБ
8322 2007 Шофьор, куриер

2. Списък длъжностите с променени наименования

Код Старо наименование Ново наименование
1221 6003 Мениджър продажби Мениджър покупки/продажби
1221 6004 Маркетинг мениджър Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
4211 3008 Банков служител, касиер Банков служител, касиер/ Касиер, банка
7215 2013 Монтажник, такелажник Работник/Монтажник, такелажник

3. Списък длъжностите с променени кодове

Стар код Нов код Наименование на длъжност
1111 9023 1111 4023 Заместник-кмет, район
1120 7014 1120 6014 Заместник-директор, предприятие
1120 7013 1120 6013 Заместник-директор, организация

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: