Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Работодатели назначават безработни на „зелени работни места“

by Атанас Цветанов on юни 4, 2011

Работодатели, които произвеждат стоки или предоставят услуги, подпомагащи опазването на околната среда, могат да назначават безработни лица, като част от заплатата се поема от Държавния бюджет. За това съобщават на официалният си сайт Агенция по заетостта.

За всеки нает безработен на работодателят се предоставят средства от Държавния бюджет в размер на 240 лева месечно в продължение на една година, но само ако лицата са назначени на пълен работен ден. Държавата също ще покрива платения годишен отпуск както и възнаграждения за първите 3 дни от временната работоспособност.

Работодателите пък ще имат ангажимент да изплащат осигуровките на новоназначените, както и да доплащат останалата част от заплатите за съответната професия. За сметка на работодателя остават и обезщетенията за неизползван основен платен годишен отпуск.

Целевата група на насърчителната мярка са безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца. В Националния план за допълнителна заетост (НПДЗ) за 2011 година се предвиждат средства от държавния бюджет в размер на 3 024 000 лева за включване на 2100 лица.

Със съвместна заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика е утвърден Списък на икономическите дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда.

В заповедта изрично са посочени и длъжностите за заемане съгласно НКПД 2011г., на които могат да бъдат назначавани безработните лица от целевата група на „зелени работни места”. Това са длъжностите от Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, Клас 8 Машинни оператори и монтажници или в една от следните единични групи от клас 9 Професии неизискващи специална класификация:
- 9611 Работници по събиране на отпадъци
- 9612 Работници по сортиране на отпадъци

За първото тримесечие на 2011 година насърчителната мярка е ползвана от 21 компании, в които са разкрити 247 „зелени работни места“, а първите 157 безработни вече са постъпили на работа.

Декларации необходими на работодателите за кандидатстване по мярката:

ОБРАЗЕЦ 1

ОБРАЗЕЦ 3 – За бюджетни предприятия/организации

ОБРАЗЕЦ 4 – за други работодатели

Разгледайте и други документи за осигуровки

Leave a Comment

Previous post:

Next post: