Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Как работодателите да декларират Нетно възнаграждение по втори трудов договор?

by Атанас Цветанов on юни 28, 2011

Работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица подават данни в приходната агенция за осигурителен доход, социални и здравни осигуровки, облагаем доход и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), брутно и нетно възнаграждение. Това е уредено в чл. 1 от НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Формата за подаване на тези данни е установена в чл. 2, ал. 1 съгласно приложение № 1 от НАРЕДБА № Н-8.

При подаването на данни за нетно възнаграждение, работодателите попълват точка 34 от декларация образец 1. Нетното възнаграждение следва да е изчислено по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

Когато лице работи по допълнителен или по втори трудов договор, при изплащане на възнаграждението декларира сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите. Това е регламентирано в чл. 4 от НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Липсва обаче законово основание служителят да информира вторият работодател за формираното Нетно възнаграждение при основния и другите работодатели. По тази причина е възможно няколко работодателя да декларират сума на нетно възнаграждение повече от регламентираното в чл. 17, ал. 1 от НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. В същият член е установено, че нетното възнаграждение не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който за 2011 година е 2000 лева.

Нетното възнаграждение служи за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от Националния осигурителен институт. Макар софтуерът на НОИ да проверява и ограничава нетното възнаграждение до съответния максимум, от НАП заявиха за осигуровки2011.com, че вторият работодател следва да определя нетното възнаграждение като разлика между максималната граница и нетното възнаграждение по първи трудов договор.

Тъй като липсва нормативна база за описаното по-горе, от НАП поискаха да изпратим казуса в официално писмо, адресирано до Централно управление НАП. Възможно е казусът да предизвика нормативни промени, за което от осигуровки2011.com ще Ви информираме допълнително.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: