Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Нов болничен лист в сила от днес

by Атанас Цветанов on юли 1, 2011

От днес влиза в сила Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност. Инструкцията регламентира условията и реда за работата и отчетността с бланката “Болничен лист за временна неработоспособност”.

Бланката се утвърждава от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) и министъра на здравеопазването съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 2010 г.

Бланката “Болничен лист за временна неработоспособност” е носител на медицинска, трудовоправна и статистическа информация и е оформена в две части – медицинска част и списък на причините за временна неработоспособност:

Относно прилагането на Инструкция № 1 в писмо № 91-01-142/10.06.2011 г. НОИ дава допълнителни разяснения за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност.

Старият болничен лист ще важи до края на тази година. От днес обаче задължително се подава в НОИ заедно с декларацията.

В момента работодателите подават към институциите по-голяма част от справките по електронен път. Болничните обаче се подават в съответното териториално поделение на НОИ от приносител на данни. Това води до загуба на време и средства за работодателите.

Новият болничен е първа крачка към превръщането му в електронен. Тогава и изплащането му ще става по-бързо.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: