Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Майчинство

Право на обезщетенията за бременност и раждане

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това е заложено в чл. 48а от Кодекс за социално осигуряване (КСО).

Кои лица са осигурени за общо заболяване и майчинство?
Това са лицата осигурени за Фонд „Общо заболяване и майчинство“, като в това число не влизат:

  • самоосигуряващите се лица, не избрали да се осигуряват за съответния фонд и без право на обезщетение за общо заболяване и майчинство
  • лицата, сключили договор с работодател по чл.114 от Кодекс на труда (КТ), т.е. лицата наети на работа до 40 часа в месеца.
  • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор)

В друга моя тема съм описал повечето осигурени лица със задължителните за внасяне осигурителни вноски.

Следва да отбележа, че дори да сте осигурени за фонд „Общо заболяване и майчинство” по време на възникване на събитието на временна неработоспособност поради бременност и раждане, то нямате право на обезщетение за бременност и раждане, ако нямате 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това е указано в разпоредбите на чл.48а от КСО.

За по-голяма яснота ще дам следния пример:

Лице започва трудовата си кариера с назначение по трудов договор до 40 часа месечно (по чл.114 от КТ), за което назначение не се дължат осигурителни вноски за фонд ОЗМ. Договорът е в сила от 01.01.2010 г., като лицето работи по това основание до 28.01.2010 г. включително. От 01.03.2010 г е преназначено по трудов договор на 8 часов работен ден, за който се дължат осигурителни вноски за фонд ОЗМ.

Придобиване право на обезщетение за майчинство

В така описания пример на 01.01.2011 г. лицето няма да е осигурявано 12 месеца за съответния фонд. Нужният осигурителен стаж ще бъде натрупан едва на 01.03.2010 г., когато и лицето ще придобие право на обезщетение за бременност и раждане.

Размер и доход, от който се изчисляват обезщетенията за бременност и раждане (изчисляване на майчинство)

С промяна в Кодекс за социално осигуряване, чл. 49, ал.1 от 2011 година се увеличава периодът, от който се изчислява дневното парично обезщетение от 12 на 18 месеца. Това е периодът предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход, но не повече от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения. Сумата на обезщетението не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата.

Размерът на обезщетенията зависи от броя работни дни в месеца, за който се изплаща обезщетението. Тъй като всички болнични са изчислени върху един и същ доход, среднодневното възнаграждение, върху което се изчислява обезщетението  е еднакво за всички издадени за периода болнични.

Изчисляването на среднодневното възнаграждението, от което ще бъде изчислено обезщетението е уредено в чл.41, ал. 2-5 на КСО. В алгоритъма са включени променливи като минимална работна заплата, неплатен отпуск, отпуск за отглеждане на малко дете, обезщетения от болнични и др. Следващият пример, който ще дам, описва стандартната ситуация и в нея не съм включил част от променливите*.

Пример: Лице излиза на 18 Януари 2011 година в болничен за бременност и раждане 45 дни преди термина. Месеците, които се взимат предвид при изчисляване на обезщетението са последните 18 месеца, предхождащи месец Януари. През съответния период лицето е осигурено върху осигурителен доход от 1500 лв. за всички рискове, включително за „Общо заболяване и майчинство“. Следващата таблица дава подробна информация за работните дни по месеци, личните осигурителни вноски, данък върху доходите, нетен  и осигурителен доход.

Изчисляване на обезщетение за майчинство

Нетният доход се получава, като от осигурителния доход извадим всички лични удръжки за съответния месец.

За да получим среднодневен осигурителен доход следва да разделим общата сума на осигурителния доход на общия брой дни = 27000/381 = 70.87 лв.

Дневното парично обезщетение се определя в размер на 90% от среднодневения осигурителен доход или = 70.87*90% = 63.78 лв.

Изчисляваме и среднодневен нетен доход, като разделим общата сума на нетен доход на общия брой дни = 21286.80/381 = 55.87 лв.

Тъй като среднодневния осигурителен доход е по-голям от среднодневния нетен доход, следва за дневно парично обезщетение да се избере втората сума – 55.87 лв.

Вече може да изчислим и сумата на цялото обезщетение за месец Януари. В периода от 18 до 31 Януари има 10 работни дни. Сумата на обезщетението за бременност и раждане = 10 работни дни * избрана сума 55. 87 лв. = 558.70 лв.

За всеки следващ месец следва определената ставка да се умножи по броя работни дни.

Тук е мястото да допълня една особеност, свързана с изчисляването на обезщетение за бременност и раждане при самоосигуряващите се лица. Става въпрос за определяне на нетното възнаграждение, което в случая не се изчислява по описания по-горе начин. Нетното възнаграждение при самоосигуряващите се лица е определено в отделна наредба и е равно на осигурителния доход. По тази причина дневното парично обезщетение се определя в размер на 90% направо от среднодневния осигурителен доход. В същия случай избраната сума щеше да бъде 63.78 лв. и за времето от 18 до 31 Януари 2011 година, самоосигуряващото се лице трябваше да получи 637.80 лв. Не бързайте да завиждате, защото върху същия осигурителен доход, самоосигуряващото се лице е внесло приблизително 1900 лв . повече осигуровки в хазната.


* До края на календарната година очаквайте издаването на редица калкулатори за изчисление на работни заплати, трудов и осигурителен стаж, болнични, както и пълният вариант на калкулатор за обезщетение за бременност и раждане. Допълнително ще ви информираме за адреса и датата на реализация на калкулаторите.

{ 3421 comments… read them below or add one }

Нина януари 13, 2013 в 19:30

Здравейте,
бременна съм в 4 месец, терминът ми е 06.2013 година. На трудов договор съм от 02.2012, тоест до момента в който ще излизам в майчинство ще имам 15 месеца ,а нали сега по новия закон връщат 18 месеца на назад, какво става в този случай като ми липсват тези 3 месеца, тогава съм била студентка задочно обучение тоест ще получа ли майчинство и какво ще бъде то? ( през времето, което работя т.е- 15 месеца съм осигурявана на 460 лв)

Отговор

Камелия Илчева януари 14, 2013 в 23:02

Здравейте,
За да имате право на обезщетения, е необходимо да са изпълнени две условия:
1. да сте осигурено лице за ОЗМ, когато започва 45-дневния болничен преди раждане, и
2. да имате 12 месеца осигурителен стаж за ОЗМ.
При вас ще са изпълнени и двете условия – на трудов договор сте и вече имате повече от 12 месеца стаж.
Самото обезщетение се изчислява на база 24 (не 18) месеца преди началото на болничния 45 дни преди раждане. Когато не сте била на работа през това време, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

Отговор

mara sandeva януари 21, 2013 в 17:30

nesam osigorqvana1godina 4akam bebe septemvri ako sega zapo4na da se osigorqvam na 1000 leva kato ednoli4en targovec voob6te 6te vzemam li mai4enstvo i kolko

Отговор

mara sandeva януари 22, 2013 в 02:13

Несам осигорявана,бремена сам 1 месец сега откривам фирма/ЕТ/и ще се осигорявам на 1200лв какво маичинство ще вэема и колко време.моля отговорете ми

Отговор

mara sandeva януари 22, 2013 в 13:38

Моля отговорете ми

Отговор

Камелия Илчева януари 25, 2013 в 21:58

Здравейте,
Когато придобиете 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за ОЗМ, тогава ще имате право на обезщетения за майчинство. На първо време обсъдете със счетоводителя си дали е възможно да се осигурявате на този доход (не съм запозната с особеностите на фирмите – ЕТ).

Отговор

Жени Неделчева януари 22, 2013 в 19:53

Здравейте, аз съм нзначена на трудов договор до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство. Кагво следва ако през втората година забременея и изляза в отуск по майчинство. Ще ми бъде ли изплащано майчинство и от кого след завръщането на титуляра, ще бъде ли прекратен трудовия ми договор въпреки, че съм в майчиство.

Отговор

Камелия Илчева януари 25, 2013 в 21:13

Здравейте,
При завръщане на титуляра вашият договор ще бъде прекратен. Нямате закрила при този вид трудов договор.
Ако обаче вече сте в отпуск за бременност и раждане, когато ви се прекрати договорът, то ще получавате обезщетение до 410 дни. Право на обезщетение за гледане на дете (втората година) няма да имате при тези обстоятелства.
чл.52 КСО При прекратяване на осигуряването за ОЗМ през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50.

Отговор

Ивайла януари 24, 2013 в 09:46

Здравейте,

в момента получавам майчинство от НОИ за първата година / бебчето ми е на 9 месеца/ Поради възникнали недоразумения, отношенията с работодателя ми се влошиха и той заплаши, че ще прекрати правата ми във фирмата след изтичането на първата година от майчинството ми. Доколкото ми е известно обаче той не може едностранно да прекратява правоотношението ни / с изключение на случаите на прекратяване на дружеството/, тъй като обезщетението се изплаща от държавата в лицето на НОИ.

Въпросът ми е – съществува ли такава възможност за работодателя – да прекрати правата ми във фирмата след първата година от майчинството?

Предварително Ви благодаря за отговора.

Отговор

Камелия Илчева януари 25, 2013 в 21:06

Здравейте,
До навършване на 3 години на детето имате закрила при уволнение по чл.333 ал.1 т.1 от Кодекса на труда.
Във вашия случай договорът ви може да се прекрати ако вие пожелаете това – подадете молба или предизвестие за напускане и др.

Отговор

Евелина януари 26, 2013 в 13:05

Здравейте,
в момента съм на борсата, имам право на парично обезщетение до 10.06.13г.
Но в момента съм и бременна и чакам детето си точно в този период шести месец. Посъветваха ме началото на април да си намеря фирма, която да ми пусне фиктивен трудов договор преди болничния ми по майчинство. Въпросът ми към Вас, е правилно ли е това решение или е по-добре да остана до края на борсата. По някакъв начин аз ще ощетя ли финансово фирмата и кой е най- подходящия вариант в моя случай?
Благодаря Ви предварително.

Отговор

Камелия Илчева януари 29, 2013 в 23:00

Здравейте,
Добре са ви посъветвали. Ако останете на борсата, няма да имате право на обезщетения за майчинство. Най-много на помощи за една година в размер на 100лв. месечно, ако отговаряте на определени условия.
Вече ако намерите такава фирма, ще си договорите условията – какви суми ще дължите, какви документи ще подадете.

Отговор

toni nacheva януари 27, 2013 в 11:27

Здравейте имам голям проблем и въпросът ми е следния: безработна съм и януари месец ни се роди дете,питах в социалните и имам право на 1 г майчинство като безработна,но в края на февруари мъжът ми ще заминава на мисия и имам право на една минимална работна заплата като безработна,та въпросът ми е имам ли право на двете обезщетения или трябва да избера само едно от двете и кое е по правилно да избера?питах в нои но те не могат да ми отговорят дали имам право на двете или само на едно от тях?благодаря

Отговор

Камелия Илчева януари 27, 2013 в 16:57

Здравейте,
“мъжът ми ще заминава на мисия и имам право на една минимална работна заплата като безработна” – това по кой закон е?

Отговор

toni nacheva януари 27, 2013 в 17:20

230 и чл. 231 на ЗОВСРБ, ПМС № 94 от 18 май 2010 г.

Отговор

Камелия Илчева януари 28, 2013 в 22:03

Съжалявам, но не съм запозната с тази материя и не мога да преценя – вижте в сайта на НОИ според мен изчерпателно е казано.

Отговор

таня иванова февруари 24, 2013 в 11:23

Здравей,и моя мъж е на мислия.Аз съм в 45 дневен болничен преди раждане .Вие успяхте ли да разберете дали можем да получаваме това обещетение от 290лв.И ако го получавате да споделите по какъв канален ред.Благодаря ви предвартелно

Отговор

Камелия Илчева февруари 26, 2013 в 20:40

Поправих горния линк.
Ето отговор на подобен въпрос от сайта на НОИ

Отговор

Desislava януари 28, 2013 в 16:13

здравейте. Извинявайте-надявам се да има няой, който да отговори на въпросите ми- много се лутам. В майчинство съм и на 07.02.2013г.- то изтича. Най- вероятно ще ме освободят от фирмата и ще ме пратят на борсата- 4 месеца с минимално плащане на ден 7.20лв., но съм бременна отново и мисля да ме назначат последния месец отново на работа- август 2013г. Въпросът ми е-ще получавам ли за второто раждане минималното обезщетение от 240 лв. 2 години или обезщетение от социалното в размер на 100 лв. Благодаря предварително.

Отговор

Камелия Илчева януари 29, 2013 в 22:52

Здравейте,
Майчинство ще получавате ако сте работеща към момента на излизане в болничен за бременност 45 дни преди раждане. Минималното е 310лв. първата година, втората година е 240лв. (за 2013г.)
А помощ за отглеждане на дете до 1 година ще получавате ако не сте осигурена за ОЗМ при излизането в болничен за бременност.

Отговор

Христо Христов януари 29, 2013 в 14:44

Здравейте,

Искам да Ви попитам следното: Лице се осигурява на 420 лв. по трудов договор и паралелно с това се осигурява за ОЗМ като СОЛ също на 420лв. Колко осигуровки ще плати в двете хипотези за 18 месеца назад, т.е. периода, за който се изчислява обезщетението за майчинство? Ако приемем, че лицето не получава доходи като СОЛ, но се осигурява за ОЗМ като СОЛ върху 420 лв. и работи на трудов договор с осигурителен доход 420 лв., то какъв ще бъде размера на среднодневения осигурителен доход съответно на среднодневния нетен доход? Идеята е дали има смисъл лицето да се осигурява и по трудов договор и като СОЛ с цел получаване на по-високо обезщетение за майчинство.
Благодаря

Отговор

Камелия Илчева януари 30, 2013 в 23:43

Здравейте,
Първо, обезщетението за бременност и раждане се изчислява за период от 24 месеца преди месеца на започване на болничния.
Второ, осигуровки назад малко трудно да внесете, ако правилно съм ви разбрала.
За самоосигуряващите се лица с осигуряване за ОЗМ, в базата за изчисляване на обезщетения влиза осигурителният доход, върху който са внесени осигуровките – произволно избран до максималния осигурителен доход (2200лв. за 2013г.). Този доход е еднакъв и за бруто, и за нето базата.
Засега няма промени в Наредбата за самоосигуряващите … Което означава, че остава старото положение – ако осигуровките не са внесени до 10-то число на месеца, се приема че те са на минимума за самоосигуряващи се – т.е. 420лв.
При трудовите договори брутното и нетното възнаграждение са различни. За бруто база се взема или брутното трудово възнаграждение, или минималният осигурителен доход за длъжността. Тази година МОД пак бяха повишени, така че за примера ви за 420лв. вероятно ще бъде под прага и осигуровки ще трябва да се внасят на по-висока сума. Което пък ще намали нетното възнаграждение.
Винаги има смисъл да се осигурявате на по-висок доход или заплата с оглед получаването на обезщетения. На мен лично вариантът за самоосигуряване ми допада повече. Особено ако трудовият договор е фиктивен и осигуровките са за сметка на лицето.
Надявам се поне донякъде да съм успяла да ви отговоря на въпросите!

Отговор

nina януари 29, 2013 в 18:55

моля ви отговрете ако е възможно благодаря

Отговор

nina януари 29, 2013 в 19:02

в парвата фирма която работих е закриха намерих друга фирма само че счетоводителката се оказа много безотговорна болничният ми свършва на 18 октомври 2012 а тя ме е завела на работа на 14 декември 2012 а декларацията за отглеждане на малко дете е пусната към 20 януари разликата от 18 октомври до 14 декември като не съм заведена никъде на работа и няма пусната декларация щте получа ли някакви пари малко ме съмнява кажете

Отговор

Камелия Илчева януари 29, 2013 в 23:08

Ох, нямате ли някакъв редактор за правопис?! Пък и тук там да сложите точка, запетая.
Не разбрах изобщо за какво става на въпрос – колко голямо е детето. Какъв болничен сте ползвала, пък после декларация за гледане на дете?
В общия случай – не сте ли (осигурена) по договор някъде, нямате право на обезщетение за майчинство.

Отговор

Жени Неделчева януари 30, 2013 в 17:51

Здравейте,
термина ми е на 2 септември. Назначена съм на договор до завръщане на титуларя от две години в отпуск по майчинство, който изтича догодина през февруари. Въпросът ми е – ако съкратят щата, който замествам, а титуларя преназначат на друга длъжност какво става с мен? Ще продължи ли изплащането на майчинство от страна на държавата и дали аз ще трябва да си внасям някакви осигуровки след като щата, на който съм назначена по заместване е съкратен? Благодаря Ви предварително за отговора!

Отговор

valentina_rr февруари 4, 2013 в 13:56

Здравейте,
В момента отглеждам първото си дете и съм в майчинство 1 година.Пуснах молба, че желая да ползвам и втората година за отглеждане на дете. До момента съм получавала обезщетение на база последните 24 мес. преди раждането, а втората година съответно ще получавам по 240лв.Искам да попитам, ако през втората година на първото майчинство забременея отново имам ли право на обезщетение и как се изчислява то.
Благодаря предварително за отговора!!!

Отговор

Камелия Илчева февруари 4, 2013 в 20:36

Здравейте,
Право на обезщетение ще имате ако сте осигурено лице.
Периодът за изчисляване също е 24 месеца преди месеца на започване на болничния за бременност. Като за времето, когато сте в майчинство базата е минималната работна заплата за съответния период. А за времето, когато сте била в отпуск за бременност и раждане (410 дни), е осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението ви за бременност и раждане.
А ако този болничен започва по времето, докато още сте в отпуск за гледане на дете, то имате право да ползвата обезщетението за предното дете ако това е по-изгодно за вас.

Отговор

Екатерина февруари 7, 2013 в 10:16

Здравейте,
Терминът ми е на 12.08.13г. Имам издаден болничен от болница-35 дни (04.01-06.02). Въпросът ми е: ако изляза в болничен от 04.03.13г до 45 дни преди раждане,ще ми стигнат ли 180-те дни,които мога да ползвам за 1 календарна година

Отговор

Tzveti февруари 22, 2013 в 15:42

Здравейте,
имам един въпрос. Бременна съм, с термин края на октомври 2013 г. Работя без прекъсване от 8 години на трудов договор, 8 часов работен ден. Последните две години ме осигуряват на брутна заплата 830 лв. Молбата ми е, ако може да изчислите какво ще е средното ми месечно възнаграждение, по време на майчинството ми през първата година. Както и, ако от третия месец на бременността излезна в болнични, с каква сума би намаляло то.
Благодаря, очаквам отговора ви.

Отговор

Камелия Илчева февруари 26, 2013 в 21:20

Здравейте,
Ще взимате обезщетение за бременност и раждане колкото взимате сега заплата. Щом последните 18 месеца заплатата ви е една и съща, ако излезете в болнични, те няма да се отразят негативно на обезщетението ви. Пазете се!

Отговор

Нина февруари 7, 2013 в 16:58

Здравейте, интересува ме как се отразява ползването на болничен преди излизането в конкретните 45 дни преди дата на термина за раждане на размера на обезщетението за майчинство? например на мен ми остават 3 месеца до излизане в официалния болничен от 45 дни, в случай че през този период ползвам болничен по време на самата бременност ще намалили размера на майчинството, което ще ми се полага в бъдещ период? и оказва ли влияние размера на болничния в смисъл дали е цял месец или са определен брой дни? Благодаря ви предварително за отговора и се надявам достатъчно ясно да съм задала въпросите си.

Отговор

Камелия Илчева февруари 12, 2013 в 23:56

Здравейте, болничният няма да окаже негативно влияние върху обезщетението за майчинство, ако последната година и половина доходът ви не се е променял/ намалявал. Според мен няма значение колко дни ще ползвате.

Отговор

Тони февруари 7, 2013 в 23:20

Получавам майчинството пропорционално от ЕТ-то ми (самоосигуряваща се) и от 4 часов трудов договор. Ако след 410-ия ден замразя дейността на ЕТ и до навършване на 2 години на детето получавам обезщетение от 4 часовия трудов договор тази една година за пълен (8-часов) осигурителен стаж ли ще се зачита или е наполовина – една година се равнява на 6 месеца?
Благодаря предварително!
Поздравления за прекрасния сайт!

Отговор

Камелия Илчева февруари 8, 2013 в 00:06

Здравейте,
Признава се пълен осигурителен стаж за времето на отпуск за гледане на малко дете.

Отговор

Tevi февруари 8, 2013 в 20:18

Здравейте,
бих искала да Ви помоля да ми помогнете със следния казус.
Имам трудов стаж 12г. от 01.04.2012 се осигурявам на 2000лв. Планирам да забременея, но ме интересува какво би се случило с обезщетението по майчинство, ако бъда съкратена т.е
1. Какво обезщетение за безработица мога да получа и за какъв период?
2. Как ще се изчислява майчинството, в случай че бременността настъпи по време на безработица, а предполагаем термин 01.2014г.
Предварително се извинявам за повечето условности в казуса, но бих искала да бъда подготвена за всяка ситуация.
Благодаря

Отговор

Камелия Илчева февруари 19, 2013 в 22:21

Здравейте,
1. Зависи по какъв начин напуснете – ако е по ваше желание, ще имате минимална борса – т.е. 4 месеца по 7.20лв. на ден. Ако сте съкратена, ще имате право на пълна борса – среднодневното обезщетение за безработица ще е 60% от осигурителния ви доход делено на броя работни дни за 24 месеца назад, при над 12г. стаж – за 9 месеца.
2. Ако сте безработна, няма да имате право на майчинство. Евентуално на социални помощи ако отговаряте на условието за доход – месечно до 350лв. на член от семейството година назад (2013г.).

Отговор

Ваня Хубекова февруари 16, 2013 в 11:54

Здравейте,
Днес разбрах, че съм бременна, но имам неплатени задължения и се притеснявам дали ако ги оправя сега със задна дата ще мога да получавам майчинство, ще ви бъда благодарна да ме посъветвате как да постъпя.
Работя като фризьор на свободна професия, открих БУЛСТАТ на 01.07.2011г., попълних декларация за всички осигурителни случаи, но не съм внасяла осигуровки също така не съм подавала и декларация 1. Как да постъпя от тук нататък, за да мога да получавам майчинство? Благодаря ви предварително!

Отговор

Камелия Илчева февруари 19, 2013 в 21:36

Здравейте,
По-добре проверете в НАП какви са задълженията ви, защото вече ще има и лихви. Ще трябва да ги внесете. После ще си подадете и декларациите. И занапред ще си внасяте осигуровките, подавате декларациите…

Отговор

Дани февруари 16, 2013 в 19:12

Здравейте, моля Ви за помощ по моя казус.
В
НОИ съм проверила, но като нормативни документи и конкретен закон -не ми бе дадено нищо. И така да Ви запозная с моя казус.
На 08.03.13г. ми приключва 410дневният ми болничен за раждане и бременност. (Учител съм и мога да си ползвам годишния платен отпуск само, когато няма учебен процес. За 11г. и 12г.ми е останала неизползвана платена годишна отпуска -50 дни, а за 13г. имам 58 платена годишна отпуска, т.е имам 108дни платена годишна отпуска)
Питането ми в
НОИ бе, мога ли на веднъж, без да се връщам на работното си място да си използвам цялата отпуска? Те ми отговориха ДА, но преценка на работодателя, но откъм нормативни документи и конкретен закон нищо не ми бе казано. Тълкуванието им бе тъй – Приспада се отпуската от втората година на майчинството , пропорционално на ползваните дни и месеци. Т.е 108 платена годишна отпуска до 11.08.13г съм в платен годишен отпуск, а другите месеци минавам на втората година от майчинството за гледане на дете до 2 годишна възраст-240лв.

ПИТАМ :
1. МОЖЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ ДА МЕ ПУСНЕ САМО ЗА 11г. и 12г. платен годишен отпуск, т.е. 50дни(от 11.03 до 22.05)и след това да ми се извадят месеците- януари, февруари, март, април и май13г. т.е. стават 5месеца с право на 4 дни платен отпуск (5.4=20.дни )за 13 година??? (От 58-те дни, които ми се полагат за 13г.) и да се
начислят към отпуската за (11г. и 12г.)??? Това означава ли, че мога да ползвам 70 дни платена годишна отпуска? до 01.07.13г. ???

2. В такъв случай за следващата година(2014г.) ще ми останат ли 38дни платена годишна отпуска?

3. Кога и как да си я взема и ползвам ,когато през 2014г. ще ми се натрупат още 58 дни платена годишна отпуска и останалата ми 38 дни платена годишна отпуска, аз кога ще я ползвам, като мога само, когато няма учебен процес???

Предварително се извинявам за условностите в казуса, но бих искала да бъда подготвена, за всяка ситуация.

Моля, дайте яснота и
конкретика по моя казус, защото има много неяснота и неточност. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!

Отговор

Камелия Илчева февруари 19, 2013 в 22:07

Здравейте,
В НОИ могат да ви дадат информация за обезщетения, пенсии… (Отпуските са от компетентността на Министерство на труда и социалната политика.)
Но наистина трябва да имате разрешение на работодателя за ползване на платен годишен отпуск.
До края на 2013г. трябва да си ползвате отпуска от 2011г. Отпускът от 2012г. може да го ползвате до 2 години след връщането ви на работа след майчинството. Същото се отнася и за отпуските, които ще ви се натрупат през 2013г. и 2014г.
А дали може да ги ползвате и докога – разберете се с работодателя, може дори да са предвидени в графика за отпуските за 2013г.
Вашата идея е да си ползвате отпуските от 2011г. и 2012г. (като през това време и ще взимате 50% от обезщетението за гледане на дете – 120лв.) и тази от 2013г. за да не ви се натрупва още. Нормативно няма проблеми.
Справка – Наредба за работното време, почивките и отпуските (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-552858623) и Кодекс на труда.

Отговор

таня иванова февруари 24, 2013 в 11:09

Здравейте,имам 3 въпроса относно майчинството:
1-в 45 дневен болничен съм преди раждане от 23.02.2013г.фирмата в която работех фалира и я закриват на 05.03.2013г.И ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ сме освободени от 04.03.2013г.по взаимно съгласие.Моето майчинство до 410 дни остава ли?
2-Аз къде трябва да подам болничния от АГ след раждане(приравнителния,понеже може да родя по рано или по късно)И другия болничен от педиатърката .
3-И ако здравните осигуровки са ми платени до март месец,аз от 01.04 ли трябва да започна да си ги внасям като безработна.МНОГО ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРНА АКО НЯКОЙ МИ ОТГОВОРИ ИЛИ МИ ДАДЕ СЪВЕТ КАК ДА ПОСТЪПЯ В СЛУЧАЯ

Отговор

Камелия Илчева февруари 26, 2013 в 21:57

Здравейте,
1. Да, ще си получавате обезщетението 410 дни.
2. Ще ви копирам от Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 11 документите по чл. 3, с изключение на декларацията – приложение № 15, чл. 4 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.
Формуляри и образци има тук
3. Ще трябва сама да си внасяте здравните осигуровки. Първо ще подадете Декларация 7в ТД на НАП по постоянен адрес. Тя се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване – в случая 25.05.2013г.(щом ще ви прекратят март) и дотогава трябва да си внесете първата вноска.

Отговор

Диляна февруари 24, 2013 в 16:39

Здравейте!Интересува ме след като съм била студентка и съм родила и отглеждала детето си до три-годишна възраст,признава ли се този период за трудов стаж и включва ли се в стажа за професионален опит или се зачита само при пенсиониране.

Отговор

Камелия Илчева февруари 26, 2013 в 20:57

Здравейте, съгласно чл.354 от КТ “За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в следните случаи: 6. майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст”.
Но като придобит трудов стаж и професионален опит не се признава. Според мен тази точка е излишна в КТ.
При пенсиониране се взима предвид осигурителният стаж – също се признава: “За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст.”

Отговор

Веселина Чилингирова март 3, 2013 в 13:18

Здравейте, от две години живея в Германия като ту имам фирма и работя. Възнамерявам скоро да се прибера в България и ако имам късмет да имам дете. Въпросът ми е- признават ли се доходите ми тук при изчисляване на майчинството?

Отговор

Камелия Илчева март 5, 2013 в 23:45

Здравейте,
При изчисляване на обезщетението ще се вземе Минималната работна заплата ако “сте била осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна”.

Отговор

Елена А. март 4, 2013 в 23:03

Здравейте!В момента съм в майчинство детето ми е на 1год. и 4мес.От фирмата в която работех ми дадоха да подпиша молба за освобождаване от работа защото вече не се занимават с тази дейност.Обясниха ми че ме изпраща на борсата и ще продължа да си получавам майчинството.Има ли нещо вярно в това или са ме измамили и какво мога да направя?

Отговор

Камелия Илчева март 5, 2013 в 23:28

Здравейте,
Щом не сте осигурена, нямате право на майчинство (обезщетение за гледане на малко дете в случая).
Може да получавате обезщетение за безработица. Трябва да се регистрирате в Бюро по труда до 7 работни дни от прекратяването.
Ако сте подала молба по взаимно съгласие, ще имате минимална борса – за 4 месеца със заплащане 7.20лв. на работен ден. Ако са ви съкратили, ще имате право на пълна борса – с продължителност според осигурителния ви стаж със заплащане 60% от среднодневния осигурителен доход за 2 години назад.
От въпроса ви не стана ясно какво сте подписала – молба или заповед за прекратяване.

Отговор

таня март 14, 2013 в 15:42

здравейте, искам да ви попитам имам ли право да се запиша да уча задочна форма на обучение, при положение че сега детето е на 8 месеца и съм в майчинство. ще загубя ли майчинството за 1 и 2-та година.
благодаря

Отговор

Камелия Илчева март 15, 2013 в 00:09

Здравейте,
Не виждам пречка да не можете да учите и да взимате майчинство.

Отговор

Даниела март 18, 2013 в 11:19

Здравейте,
Имам следният въпрос към Вас.
Живея в Англия от 5 години, като съм си плащала осигуровките за това време. В момента съм бременна в 4 месец и искам да се прибера в България към края на май месец за постоянно. Бихте ли ми казали как мога да кандидатствам за майчински и какъв документ ми трябва да представя в България когато се прибера.

С уважение
Даниела Богданова

Отговор

Камелия Илчева март 27, 2013 в 20:50

Здравейте,
В началото на статията е посочено какво е необходимо, за да се получава обезщетение за майчинство в България.
Съжалявам, но не съм запозната със спогодбите и регламентите, по които се работи в такива случаи и ви препоръчвам да зададете на мейла на НОИ noi@nssi.bg въпросите си.
Вижте също и http://noi.bg/agreements.

Отговор

нина март 22, 2013 в 21:13

искам да попитам бремена съм в 5 месец и от 30.03.2013г март съм назначена на работа със осигурителен доход 500 лева.Какво ще бъде обещетението ми .Термина ми е на 9 август

Отговор

Камелия Илчева март 27, 2013 в 21:27

Малко е информацията, която сте дала. В болничен 45 дни преди раждане ще излезете на 25.06.2013г. Базисният период за изчисляване на обезщетението ще е 24 месеца – от юни 2011г. до май 2013г. Трябва да съберете осигурителния си доход за целия период, да го разделите на раб. дни за периода. Така се получава среднодневният брутен осигурителен доход (СДБ). 90% от него трябва да се сравни със среднодневно нетния осигурителен доход (СДН), получен аналогично като се събере нетния ви доход за периода и се раздели на броя работни дни за периода. По-малкото от двете ще е среднодневното ви обезщетение за бременност и раждане.
Разбира се, трябва да отговаряте на условията за получаването му.

Отговор

stefka bachiiska март 31, 2013 в 11:55

zdraveite iskam da popitam moje li nqwkoi da mi kaje na 18 fevroari vlqzox v bolnica za6toto sam bremenna i sam s diabet za isledvaniq i mi dadoxa bolni4en za 38 dni, na 29 mart mi pratixa sms 4e sa mi prevedeni samo 90lv. ot noi a i na 28 mart mi se izdade vtori bolni4en koito e 45 dni predi rajdane tai kato ne sam zapoznata s tezi ne6ta iskam da popitam dali nqkoi moje da mi kaje kolko pari4ki 6te da mi e bolni4niq kato sam osigorqvqna devet meseca na 520 lv. a ostanalite na 200lv
blagodarq vi predvaritelno

Отговор

Камелия Илчева април 4, 2013 в 22:42

Пишете на кирилица!
90-те лв. вероятно са за дните от март – имате 8 работни дни в болнични през февруари, 3 от тях са за сметка на работодателя. Тези 90лв. са за другите 5 дни.

Отговор

В. Пилафтиева април 2, 2013 в 11:38

Здравейте!
Бременна съм в първи месец, но имам притеснения относно обещетенията за майчинство. Към момента съм назначена на срочен трудов договор по проект, а проекта изтича на 31 октомври 2013г. Назначена съм по заместване на титуляра, който е в майчинство от около 5 месеца. В договора ми пише: назначена на 15.10.2012г. по чл 68, ал 1, т 3, във връзка с чл 70, ал 1 до завръщане на титуляра и не по-късно от 31.10.2013г. (трудовият ми стаж до момента е общо 9 години). В този случай ще се окаже, че ще съм бременна и без работа, тъй като договорът ми ще е изтекъл преди първия болничен от 45 дни.
Искам да попитам какви са вариантите, за да получавам майчинство и какво обещетение ми се полага след изтичане на договора.

Отговор

Камелия Илчева април 4, 2013 в 22:47

Здравейте,
Когато се върне титулярът, договорът ви ще бъде прекратен. За да получавате майчинство, трябва да сте осигурена – да си намерите работодател към първия ден на болничния 45 дни преди раждане.
Не разбрах какво обезщетение имате предвид след прекратяване на договора ви.

Отговор

В. Пилафтиева април 5, 2013 в 17:27

Здравейте!
Относно обещетението имах предвид обещетение за безработица след прекратяване на договор – каква е сумата на обещетението и колко време ще го получавам.
А ако договорът ми бъде продължен работодателят длъжен ли е да ми плаща обещетение за майчинство за две години.
И в другият случай ако се наложи да си търся друг работодател, който да ме назначи фиктивно на работа до излизане в майчинство какви осигуровки съм длъжна да внасям до раждането и в периода, когато ще бъда в майчинство.
Благодаря!

Отговор

Камелия Илчева април 11, 2013 в 21:48

Здравейте,
При прекратяване на срочен трудов договор имате право на пълна борса ако сте осигурявана най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяването – за период според осигурителния ви стаж ( в случая за 9 години- 8 месеца) със заплащане 60% от среднодневния осигурителен доход за 2 години назад.
Ако договорът ви стане безсрочен, ще си получавате майчинството (то се взима не от работодателя, а от НОИ).
На третият ви въпрос отговорът е, че всичко ще е договорка между вас.

Отговор

В. Пилафтиева април 12, 2013 в 10:51

Благодаря!

Отговор

Евелина април 8, 2013 в 21:08

Здравейте,
обръщам към вас за отговор на няколко въпроса.
В момента съм на борсата и поличавам парично обезщетение, но е чакам дете началото на юни. Дадоха ми съвет към 15-20 април да си намеря работодател преди 45 дневния болничен, който е 2 май 2013. Аз имам 12 месеца стаж осигурена за ОЗМ, но не е придобит непосредствено преди майчинството, защото съм била на ТБ.
Правилно ли е това и също така искам да попитам месеците, в които съм била на борсата как ще се смятат при образуване на майчинството, което е 24 месеца на зад.
По време на майчинството работодателят ще плаща само здравните осигуровки нали?
Благодаря предварително за отговора!

Отговор

Камелия Илчева април 11, 2013 в 21:59

Здравейте,
Стажът не е необходимо да е преди излизането в болничния за бременност. Месеците, когато сте била на борсата, за база при изчисляване на обезщетението се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.
Обезщетенията за майчинство са изцяло за сметка на НОИ. Работодателят внася само здравни осигуровки в размер на 20,16лв. месечно.

Отговор

Евелина април 11, 2013 в 22:07

Благодаря Ви!

Отговор

Камелия Илчева април 12, 2013 в 00:38
Дида април 18, 2013 в 10:49

Здравейте, имаме служителка, на която платеното майчинство изтича през м.май 2013г., след тази дата тя иска да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8г. по чл.167а от КТ. Въпросите ми са следните: 1.Следва ли да се внесе Приложение № 12 към чл.14, ал.1 за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения, за това, че е свършил периода на платеното майчинство? 2.Първо следва да се пусне заповед за неплатена отпуска за 6 месеца и после евентуално друга заповед за тези 5 месеца със съгласието на съпруга и или може да и бъде пусната заповед направо за 11 месеца? Спешно! Благодаря Ви предварително.

Отговор

Камелия Илчева април 25, 2013 в 21:27

Здравейте,
Не е необходимо да подавате декларации – ще й спрат обезщетението от деня след рождения ден на детето.
За заповедите не мога да ви кажа със сигурност – както си прецените. Според мен е по-добре да са две. Да ползва нейните 6 месеца и след това издайте за другите 5.

Отговор

Павлина Стоева април 19, 2013 в 13:31

Здравейте Камелия,
през м.05.2013г. ми изтича първата година майчинство и възнамерявам да се върна на работа, и въпросът ми е трябва ли да попълвам и да давам някакви декларации или молби при работодателя. Знам, че ще ми се изплаща от НОИ 50% от тия 240лв., но не знам до кога. Детето няма да тръгва на ясла сега, а чак през септември и тогава ще трябва ли да уведомя работодателя и той съответно НОИ за това. Дано да сте ме разбрали. Благодаря предварително.

Отговор

Камелия Илчева април 25, 2013 в 21:45

Здравейте,
Ако се върнете на работа без да сте започнали ползването на отпуска за гледане на дете (с обезщетение 240лв.) ще подадете само Приложение 4, за да ви изплащат 50% от него. Щом не ползвате този отпуск, няма значение дали детето ходи на ясла или не. Като попълвате Приложение 4 ще прочетете кога трябва да уведомите работодателя.

Отговор

Диана април 22, 2013 в 08:52

Здравейте Камелия, предварително Ви благодаря за отделеното време по моя казус. А той е следният: 410 дневният болничен за раждане и бременност ми изтича на 07 май 2013год. Бременна съм и трябва да изляза в болничен ( 45 дни преди термин) на 19 юли 2013год. Както виждате само 2 месеца по-късно. Въпросът ми е, дали за мен би бил по-изгоден варианта да се върна на работа за тези два месеца и да прекъсна полагащия ми се отпуск за отглеждане на малко дете. Доколкото разбирам, от предни ваши отговори, ако се върна на работа ще ми преизчилят обезщетението. Моля, потвърдете как точно ще бъде изчислено то. За база предполагам ще се вземе периодът от юли 2011 год. до юни 2013 год. Дохода ми в периода юли 2011 до януари 2012 ( 7мес.) е около 2700лв. на месец. От февруари до април 2012 (3 мес.) съм в болничен за общо заболяване и получавам по около 1100 лв. на месец. От май 2012 до 07 май 2013 (12 мес.) съм в 410те дни, като среднодневното ми обезщетение е изчислено на 55,88 лв. или получавам около 1150 лв. месечно. Ако се върна на работа осигурителния ми доход за оставащите два месеца би бил 1500лв. Маля, кажете ми при преизчисляване на майчинството, каква ще бъде базата за изчисляването за периода от 410 дни през които съм получавала майчинство? Според моите изчисления, ако за този период НЕ се взима за база МРЗ, а обещетението в пълния му размер много по-разумно би било да се върна на работа, тъй като високия доход от месеците преди това биха завишили майчинството ми. Извинявам се, ако съм много подробна, но така се надявам че Ви описвам ситуацията по-ясно. Благодаря Ви предварително за отговора и приятна седмица.

Отговор

Камелия Илчева май 3, 2013 в 13:48

Здравейте,
По принцип вие може да се възползвате от това, че имате застъпване на майчинствата:
При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. (КСО)
Дали ще взимате по-високо обезщетение за бременност и раждане не мога да ви кажа точно, тъй като изчисленото по чл. 41 от КСО обезщетение се ограничава до нетното възнаграждение, което сте получавала. Т.е. не това, което получавате (55,88лв. за майчинството), а осиг. доход от който е изчислено. Него може да видите на сайта на НОИ по ПИК.
Маля, кажете ми при преизчисляване на майчинството, каква ще бъде базата за изчисляването за периода от 410 дни през които съм получавала майчинство? За времето, когато сте била в болничен или майчинство до 410 дни – За дните, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност (февруари до април 2012) или за бременност и раждане (май 2012 до 07 май 2013 ), се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение. (КСО)
При вас ще има само два месеца, които в базата ще са на мин. раб. заплата – 310лв., май и юни 2013г.
В общия случай майките предпочитат да се възползват от застъпването на майчинствата.
Весели празници!

Отговор

Диана май 5, 2013 в 22:57

Весели празници и на Вас. Още веднъж Ви благодаря за отговора.

Отговор

Leave a Comment

{ 1 trackback }