Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Майчинство

Право на обезщетенията за бременност и раждане

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това е заложено в чл. 48а от Кодекс за социално осигуряване (КСО).

Кои лица са осигурени за общо заболяване и майчинство?
Това са лицата осигурени за Фонд „Общо заболяване и майчинство“, като в това число не влизат:

  • самоосигуряващите се лица, не избрали да се осигуряват за съответния фонд и без право на обезщетение за общо заболяване и майчинство
  • лицата, сключили договор с работодател по чл.114 от Кодекс на труда (КТ), т.е. лицата наети на работа до 40 часа в месеца.
  • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор)

В друга моя тема съм описал повечето осигурени лица със задължителните за внасяне осигурителни вноски.

Следва да отбележа, че дори да сте осигурени за фонд „Общо заболяване и майчинство” по време на възникване на събитието на временна неработоспособност поради бременност и раждане, то нямате право на обезщетение за бременност и раждане, ако нямате 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това е указано в разпоредбите на чл.48а от КСО.

За по-голяма яснота ще дам следния пример:

Лице започва трудовата си кариера с назначение по трудов договор до 40 часа месечно (по чл.114 от КТ), за което назначение не се дължат осигурителни вноски за фонд ОЗМ. Договорът е в сила от 01.01.2010 г., като лицето работи по това основание до 28.01.2010 г. включително. От 01.03.2010 г е преназначено по трудов договор на 8 часов работен ден, за който се дължат осигурителни вноски за фонд ОЗМ.

Придобиване право на обезщетение за майчинство

В така описания пример на 01.01.2011 г. лицето няма да е осигурявано 12 месеца за съответния фонд. Нужният осигурителен стаж ще бъде натрупан едва на 01.03.2010 г., когато и лицето ще придобие право на обезщетение за бременност и раждане.

Размер и доход, от който се изчисляват обезщетенията за бременност и раждане (изчисляване на майчинство)

С промяна в Кодекс за социално осигуряване, чл. 49, ал.1 от 2011 година се увеличава периодът, от който се изчислява дневното парично обезщетение от 12 на 18 месеца. Това е периодът предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход, но не повече от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения. Сумата на обезщетението не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата.

Размерът на обезщетенията зависи от броя работни дни в месеца, за който се изплаща обезщетението. Тъй като всички болнични са изчислени върху един и същ доход, среднодневното възнаграждение, върху което се изчислява обезщетението  е еднакво за всички издадени за периода болнични.

Изчисляването на среднодневното възнаграждението, от което ще бъде изчислено обезщетението е уредено в чл.41, ал. 2-5 на КСО. В алгоритъма са включени променливи като минимална работна заплата, неплатен отпуск, отпуск за отглеждане на малко дете, обезщетения от болнични и др. Следващият пример, който ще дам, описва стандартната ситуация и в нея не съм включил част от променливите*.

Пример: Лице излиза на 18 Януари 2011 година в болничен за бременност и раждане 45 дни преди термина. Месеците, които се взимат предвид при изчисляване на обезщетението са последните 18 месеца, предхождащи месец Януари. През съответния период лицето е осигурено върху осигурителен доход от 1500 лв. за всички рискове, включително за „Общо заболяване и майчинство“. Следващата таблица дава подробна информация за работните дни по месеци, личните осигурителни вноски, данък върху доходите, нетен  и осигурителен доход.

Изчисляване на обезщетение за майчинство

Нетният доход се получава, като от осигурителния доход извадим всички лични удръжки за съответния месец.

За да получим среднодневен осигурителен доход следва да разделим общата сума на осигурителния доход на общия брой дни = 27000/381 = 70.87 лв.

Дневното парично обезщетение се определя в размер на 90% от среднодневения осигурителен доход или = 70.87*90% = 63.78 лв.

Изчисляваме и среднодневен нетен доход, като разделим общата сума на нетен доход на общия брой дни = 21286.80/381 = 55.87 лв.

Тъй като среднодневния осигурителен доход е по-голям от среднодневния нетен доход, следва за дневно парично обезщетение да се избере втората сума – 55.87 лв.

Вече може да изчислим и сумата на цялото обезщетение за месец Януари. В периода от 18 до 31 Януари има 10 работни дни. Сумата на обезщетението за бременност и раждане = 10 работни дни * избрана сума 55. 87 лв. = 558.70 лв.

За всеки следващ месец следва определената ставка да се умножи по броя работни дни.

Тук е мястото да допълня една особеност, свързана с изчисляването на обезщетение за бременност и раждане при самоосигуряващите се лица. Става въпрос за определяне на нетното възнаграждение, което в случая не се изчислява по описания по-горе начин. Нетното възнаграждение при самоосигуряващите се лица е определено в отделна наредба и е равно на осигурителния доход. По тази причина дневното парично обезщетение се определя в размер на 90% направо от среднодневния осигурителен доход. В същия случай избраната сума щеше да бъде 63.78 лв. и за времето от 18 до 31 Януари 2011 година, самоосигуряващото се лице трябваше да получи 637.80 лв. Не бързайте да завиждате, защото върху същия осигурителен доход, самоосигуряващото се лице е внесло приблизително 1900 лв . повече осигуровки в хазната.


* До края на календарната година очаквайте издаването на редица калкулатори за изчисление на работни заплати, трудов и осигурителен стаж, болнични, както и пълният вариант на калкулатор за обезщетение за бременност и раждане. Допълнително ще ви информираме за адреса и датата на реализация на калкулаторите.

{ 3421 comments… read them below or add one }

Ива април 22, 2013 в 09:54

Здравейте, много моля да ми кажете как да постъпя в следната ситуация: осигурена съм по трудов договор на макс осиг доход във фирма А. Едновременно с това съм член на УС на фирма Б по ДУК. В момента ползвам отпуск за бременност и раждане до 135 ден по последния трети болничен лист,който свършва на 29.04. От 30.04 би следвало да съм в отпуск за отглеждане на дете от 135 ден до 410 ден. Въпроси: 1. Имам ли право след 29.04 да получавам възнаграждение от дружество Б без това да влияе на пълния размер на обезщетението от НОИ ?Съгласете се, че парите на са излишни никому:)) 2. Ако на 30.04 внеса документи във фирма А, че ще ползвам отпуска до 410 ден, а във фирма Б се върна на работа какво обезщетение ще получа за април 2013 г?Само напомням ,че по ДУК нямам работно време. Много благодаря предварително

Отговор

Камелия Илчева май 3, 2013 в 13:58

Здравейте,
Вие сте осигурена от двама осигурители и получавате чрез тях обезщетенията си. Т.е. представяте по два болнични. Съответно след 135-тия ден ще трябва да представите и по два комплекта документи за ползването на отпуска до 410 дни.
Относно обезщетението, приемам че по трудовия договор сте на пълен работен ден. Тогава ако дневно получавате по 60лв. напр. то чрез трудовия договор получавате 30лв. както и чрез Договора за управление.
Ако се върнете на работа след 135 ден във второто дружество, съответно там няма да подадете документи за ползване на обезщетение. От което следва, че ще получавате обезщетение само в другата фирма, т.е. 30лв. от горния пример – обезщетението ви се намалява наполовина.
Друга щеше да е ситуацията, ако обезщетение получавахте само от едно място, а другия договор бяхте сключили по време на майчинството.
Весели празници!

Отговор

Наталия Иванова април 27, 2013 в 18:57

Здравейте,учител съм,бременна с термин на раждане 30.06.2013 година.На 01.03.2013 година директорката ми връчи промяна на безсрочния договор в срочен до 14.09.2013 година.Колко време ще получавам обезщетения за отглеждане на дедето си.А редно ли е и такава промяна в договора ми по време на бременост и посредата на годината.Благодаря

Отговор

Камелия Илчева май 8, 2013 в 22:23

Здравейте, при прекратяване по време на получаване на обезщетение за бременност и раждане, ще получавате обезщетение до 410-я ден.
Според Кодекса на труда ” Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.”
Вижте и тук

Отговор

Петя Ангелова април 28, 2013 в 23:14

Здравейте,имам следния казус.Във фирма е назначена жена,която е била безработна.Сключва трудов договор на 11,09,2006 г,,след което постъпва на работа ,има 3 работни дни и представя болничен лист за бременност и раждане,но издаден преди постъпване на работа от м,август и в болничния лист е записано-безработен./болничния лист е 1-ви -за 45 дни/.Фирмата изплаща 3 р.дни и останалите дни изплаща обезщетение за бременност и раждане,после изплаща и останалите болнични листове до 135 дни.Предстои ревизия от НОИ .Ясно е ,че фирмата е в нарушение като е назначила лице,което е в болнични.При това положение трябва да се възстановят парите само по 1-я болничен лист /нарушен режим/ или при тази ситуация се губи и правото за обезщетения за останалите дни до 135 и съответно майчинството до 2 г, възраст на детето.

Отговор

Камелия Илчева май 8, 2013 в 22:27

Здравейте, лоша работа. Посъветвайте се с юрист.
Грешката е при вас, така че ако трябва да се връщат обезщетения, вие ще ги дължите, не служителката.

Отговор

Петя май 8, 2013 в 18:41

Здравейте, моля да ми дадете съвет какво да правя. В момента съм в майчинство до април 2014 г. и бремена с близнаци термина ми е 03.07.2013 . Когато отидох при счетоводителката на фирмата за удължи майчинството за втората година , ме посъветва да си намеря някаква фирма да ме назначи за няколко дни да си плащам осигуровките .Понеже шефа бил продал фирмата и до 6 месеца , щяла да се занимавала с счетоводството след това нямало. Как става това назначаване като съм в майчинство дали ще ми се удължи майчинството или трябва да прекратя това ? Много съм объркана. Благодаря предварително!

Отговор

Камелия Илчева май 8, 2013 в 23:14

Здравейте, а вие може ли да намерите такава фирма, както са ви посъветвали? Защото имате по-малко от две седмици за това.
Ако можете, добре, но ако не можете – останете в тази. Вашето правоотношение се запазва при “смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него.” (чл.123 ал.1 т.6 от КТ)
Докато имате трудово правоотношение, ще получавате обезщетения. Още малко ви остава до излизането в болничния 45 дни преди раждане, а започне ли той, поне до 410 дни от началото му ще получавате обезщетението за бременност и раждане, живот и здраве! Както и 120лв. за предходното дете докато то стане на 2 год.
Смятам, че излишно ви притесняват. Подавайте си само документи за майчинство! Всичко хубаво!

Отговор

Латинка Колева май 18, 2013 в 14:35

Здравейте, имам следния казус. Как ще се изчисли размерът на дневното парично обезщетение при болнични при бременност и раждане – 45дни преди термина и след това на лице, което работи по два трудови договора – един основен на 8ч и допълнителен на 4ч.? Лицето има 24м. осигурителен стаж /считано от датата на първия болничен преди раждане – 45дни/, но допълнителния трудов договор е сключен по късно от основния т.е има 18месеца. Как следва да се изчисли? Като се съберат доходите от двата трудови договора и получим среднодневно парично обезщетение /както примера описан го-горе/или двата договора се изчисляват по отделно, като в месеците които няма доход от фирмата пишем минималната работна заплата за съответната година или има друг начин? Благодаря Ви предварително.

Отговор

Камелия Илчева юни 7, 2013 в 17:11

Здравейте,
Обезщетението за бременност и раждане е едно и също за целия период от 410 дни, изчислява се веднъж при настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане – началото на болничния 45 дни преди раждане.
В базата влиза сборът от доходите и по двата договора. Максимумът е 2200лв. (2000лв. преди 2013г.) Ако в периода за изчисление имате и месеци само на един договор, доход се взима само от него. (не се добавят 240лв. от втория)
Обезщетението се превежда чрез двете фирми, като сумата се разделя пропорционално в зависимост от работното време по съответния договор – затова и ще представяте по два болнични и два комплекта документи първата година.

Отговор

ta_did май 19, 2013 в 14:34

Привет!Попаднах на тази така полезна страничка и реших и аз да се възползвам от нея като задам своите въпроси.
До юли получавам обещетение от борсата за безработица.Въпросът ми е следния: след колко врема пак мога да съм на борсата(така че да получавам обещетение) и как се изчислява размера на обещетението тогава?Второ като започна работа кога мога да изляза в платен отпуск…и Неплатеният за отглеждане на дете до 7 години мога ли да го ползвам веднага? Благодаря предварително.

Отговор

Камелия Илчева юни 7, 2013 в 17:38

Здравейте,
Първото условие, за получавате обезщетение за безработица, е да имате внасяни осигуровки най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Ако това е изпълнено, но са минали по-малко от 3 години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, ще получавате минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
А за да ползвате отпуски, когато започнете работа, трябва да имате право на тях. Пък е и по-добре да поработите поне седмица.

Отговор

Svetla Georgieva май 29, 2013 в 20:08

Здравейте,
бих искала да ви попитам следното. Септември ще се връщам на работа след 2 години майчинство и се чудя,ако работодателят реши че няма нужда от мен мога ли да изляза на борсата? трябва ли да съм работила известно време след майчинството, за да изляза на борсата или? и колко получаваш като си на борсата?

Благодаря предварително!

Отговор

Камелия Илчева юни 7, 2013 в 18:07

Здравейте,
Ще имате право на обезщетение за безработица. Размерът му зависи от това как ще ви прекратят – дали ще е минимална или “пълна” борса. Минималната е 7,20лв. на работен ден в продължение на 4 месеца. “Пълната” е в зависимост от стажа и доходът, върху който са внасяни осигуровки.
Имайте предвид, че като майка на дете под 3 години се ползвате от защита при съкращение. Така че, ако сама не си подадете молба за напускане, ще им бъде трудно да ви освободят.

Отговор

kami6te юни 3, 2013 в 16:16

Добър ден! Прочетох статията и исках да споделя един мой извод, за който не съм сигурна и искам да се потвърди от компетентни лица. Имам впредвид това дали ако излезеш в дълъг болничен (180 дни) преди раждане това ще се отрази на сумата, която ще се получава за майчинство. Извода ми е че това ще се отрази по-скоро на сумата която ще се получи за среднодневно нетно възнаграждение за периода т.е сумата ще е по-ниска, което пък ще се отрази на това коя сума ще се вземе при определянето на обезщетението. В крайна сметка болничния наистина влияе на размера на обезщетението в посока на долу (не много предполагам тъйкато се отнася за последните 6 месеца) защото се взема по-ниската сума.
Благодаря предварително!

Отговор

Камелия Илчева юни 7, 2013 в 18:36

Здравейте,
Благодаря за комплимента!
Ползването на болнични в общия случай не променя негативно обезщетенията след това. Ако осигурителният доход е непроменян последните 18 месеца, болничните не оказват влияние. Защо е така: при изчисляване на базата за обезщетение
За дните, включени в периода по ал. 1 (24 месеца за бременност и раждане), през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение. (КСО)
Това се отнася и за изчисляването на нетната база – в нея влиза доходът, а не самото обезщетение, което е изплатено.
От това можем да направим следните изводи: ако ви е намалял осигурителният доход, е по-изгодно да ползвате болнични. Но ако се е повишил, за вас ще е по-неизгодно да ползвате болнични с оглед на следващото обезщетение.

Отговор

Камелия юни 4, 2013 в 11:15

Добър ден! Имам въпрос във връзка с еднократната помощ за майки студентки – Дали се полага такава ако се кара втора магистратура – платена редовно. Питам дали трябва да е държавна поръчка или това няма значение.
Благодаря!

Отговор

Камелия Илчева юни 7, 2013 в 18:50

Здравейте,
Няма значение дали е държавно или платено редовното обучение. За втората магистратура не мога да ви кажа. Предполагам, че имате право.

Отговор

Ани Милева юни 13, 2013 в 16:56

Здравейте,
Моят казус е следния и моля за съвет. Имам бебе родено преди 11 месеца, като към момента на раждането бях безработна (т.е. неосигуряваща се към фонд ОЗМ) и по тази причина не получавам никакво обезщетение за раждане и майчинство (в това число и никакви социални и детски помощи). Бях получила информация, че за да мога да получавам обезщетение за раждане и майчинство, трябва да имам 12 месеца осигурителен стаж за ОЗМ назад в годините (което и вие обяснявате по-горе – имам ги) и да съм “работеща” (осигуряваща се) към момента на раждането (което не беше факт). Питането ми е, ако в настоящия момент бъда назначена на работа имам ли правото да подам документи и да използвам (оставащото) обезщетение за раждане и майчинство и/или (по-вероятно) обезщетение за отглеждане на дете до 2 год. (както са разделени и заложени в закона)? Благодаря предварително!

Отговор

Svetla Georgieva юни 25, 2013 в 10:05

Здравейте,
от август 2009 г. съм в болнични поради бременност и влязох от една бременност в друга и сега септември 2013г. ще се връщам на работа. Та въпросът ми е за отпуските, които са се натрупали какво става с тях? Колко отпуска ще мога да ползвам за минали години? И преди 2014 ли трябва да я ползвам?

Благодаря ви много!
Изключително полезни сте на всички :-)

Отговор

Ива януари 20, 2014 в 12:36

Здравейте. имам следния казус и моля за отговор. В момента съм в оппуск за бременност и раждане, който приключва на 31.01.2014. Работодателят ми ме посъветва да продължа отпуска в отпуск за гледане на дете до 2 години или да ме съкрати поради съкращаване на щата. С оглед на това , че планираме второ дете кое ще бъде по-изгодно да бъдещето обезщетение за бремменост и раждане : да продължа отпуска или да се регистрирам като безработна?Не ми е ясно на каква база се изчислява обезщетението в двата случая
Благодаря

Отговор

Leave a Comment

{ 1 trackback }