Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Увеличават пенсионната възраст с 1 година от 2012 г.

by Атанас Цветанов on ноември 16, 2011

Планират увеличение на пенсионната възраст с една година от януари 2012, съобщи bTV в централната си информационна емисия снощи. Промяната има политическата подкрепа на управляващата партия и предстои да бъде обявена до дни. Лично финансовият министър Симеон Дянков лансира идеята миналата седмица, като обясни, че промяната е нужна за по-бърза пенсионна реформа.

А реформа очевидно е нужна. Видно от публикуваният в началото на месеца проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, през 2012 година разходите за пенсии в бюджета на ДОО ще са с 235 млн. лева повече, в сравнение с бюджета за 2011 година. Това обаче ще бъде компенсирано с допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет.

Според заместник-финансовият министър Владислав Горанов само чрез увеличаване на пенсионната възраст ще стане възможно и увеличаването на минималната пенсия с 9 лв. – от 136 на 145 лв. Разходите за подобно увеличение ще натоварят бюджета с около 6 млн. лева месечно.

Горанов заяви също, че за 2013 година не се обсъждана стъпка за увеличение на възрастта за пенсиониране. Предвижда се това да се случи еднократно през 2012 година.

Най-вероятно нормативните промени няма да бъде обсъдени със социалните партньори. По-рано във вторник финансовият министър Симеон Дянков отказа да внесе яснота около подготвяните промени, но съобщи, че те няма да се обсъждат на заседанието на тристранния съвет. В тази връзка ръководството на КНСБ изрази възмущението си от погазването на правилата и нормите на социалното партньорство по въпросите на правото на пенсия.

{ 1 comment }

Осигуровки 2011 е сайт на публиката за 2011 година

by Атанас Цветанов on ноември 10, 2011

БГ Сайт 2011

БГ Сайт 2011

Късно тази вечер установих, че Осигуровки2011.com е избран от публиката за БГ сайт на 2011 в категория “Личен блог/сайт”.

Благодаря на всички за гласуваното доверие! Надявам се и за в бъдеще да сме Ви полезни и си пожелавам скоро да ви зарадваме и с други наши проекти.

{ 2 comments }

Служителите, наети без трудов договор да бъдат глобявани с от 3 до 5 лични здравни и социални осигурителни вноски на база минималния осигурителен доход за  длъжността. За това се договориха в понеделник правителството, бизнес и синдикати на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Глобата ще бъде внасяна в НОИ в полза на служителя. Така за част от времето, в което не са осигурявани, служителите сами ще поемат осигурителните вноски.

На срещата в понеделник беше договорено и да се криминализира умишленото невнасяне на осигуровки от работодателите. Това е една от мерките срещу сивия сектор, за която отдавна се говори, но за първи път тристранката и всички социални партньори постигнаха съгласие.

В тази връзка предстоят промени в Кодекса на труда и в Наказателния кодекс, с което се очаква осигурителните измами да се приравнят на данъчните.

Предвижданите промени в законодателството обаче се отнасят само за умишлено неплатените от работодателите осигуровки. Остава отворен въпросът как ще бъдат наказвани онези работодатели, които умишлено неизплащат дължими заплати.

С договорените промени се цели да се дисциплинират некоректните работодатели, а с въвеждането на глоби за работниците – да се осигурят лицата за времето без договор и да се намали бюджетния дефицит на Държавното обществено осигуряване.

Очаква се нормативните промени да влязат в сила от началото на следващата година.

{ 0 comments }

Отвързват еднократните помощи при смърт на осигурено лице от минималната работна заплата, стана ясно от публикувания в сряда проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 година.

В проектът е заложен нов член 12, съгласно който се определя еднократната помощ при смърт на осигурено лице в размер на 540 лева.

Нормативните промени са обвързани и с промени в Кодекс за социално осигуряване (КСО), където се създава нов член 13г:

“Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице
Чл. 13г. Размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Помощта се разпределя поравно между съпруга/съпругата, децата и родителите на осигуреното лице.”

Допълнително в чл. 11, ал. 2; чл. 12, ал. 2; чл. 13, ал. 2 от КСО се заличават думите “в общ размер две минимални работни заплати”.

{ 2 comments }

Времето за сурогатно майчинство да бъде признато за осигурителен стаж при пенсиониране, предвиждат промени в Кодекс за социално осигуряване.

Осигурителният стаж ще се зачита за времето от ембриотрансфера до 42 ден след раждането. За този период ще се внасят осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за сметка на републиканския бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

Ако заместващата майка е осигурена за общо заболяване и майчинство, то тя ще има право на парично обезщетение в размерите на това при бременност и раждане, за срок от 87 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Заместващите майки нямат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

{ 0 comments }

При продължителен болничен или майчинство пропорционално да се намаляват броя дни полагаем платен годишен отпуск. Това предложение е направено от икономистът Петър Ганев на дискусия, посветена на Бюджет 2012 г.

По думите на Ганев фирмите не трябва да плащат пълния брой дни полагаем отпуск на служител, който не е работил. Според него отпускът се дава на служителя за да си почине от дадена работа. Предвид факта, че човек в болничен не полага труд, следва и отпускът му да бъде изчислен пропорционално на отработеното през годината време.

Представителите на работодателските организации са приели позитивно идеята. Според синдикатите подобна идея трябва първо да се обмисли.

{ 11 comments }

Национален осигурителен институт

Приходите от осигурителни вноски ще намаляват през 2012 година, е един от първите изводи, които може да направим от публикуваният вчера проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване.

В сравнение с бюджета на ДОО за 2011 година, приходите от осигуровки през 2012 ще бъдат с около 300 млн. лева по-малко. Това обаче ще бъде компенсирано с допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет с малко над половин млрд. лева.

Допълнителните субсидии ще компенсират и увеличените с около 220 млн. лева разходи в бюджета на ДОО. Увеличението на разходите е формирано предимно от предвидените в повече средства за пенсии.

През 2012 година обаче са предвидени 8 млн. лева по-малко средства за социални помощи и обезщетения в сравнение с 2011 година. Това са разходите за парични обезщетения при болнични за общо заболяване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и др.

В новият бюджет на държавното обществено осигуряване не са предвидени средства за увеличаване на заплатите на служителите в НОИ. Дори напротив – предвидено е намаляване на разходите за възнаграждения с 400 хиляди лева и 300 хиляди лева от осигурителни вноски.

Сравнителни данни между бюджетите на ДОО за тази и следващата година, може да видите в следващата таблица:

{ 1 comment }

САЩ премахнаха ограничението за изплащане на пенсии на български граждани, които не живеят на територията на страната повече от 6 месеца. Това съобщи вчера Министерство на труда и социалната политика.

По отношение на България, ограничението е премахнато с решение на Администрацията за социална сигурност на САЩ, публикувано на 12 август 2011 г. във Федералния регистър. Положителното решение е взето въз основа на факта, че българската социално-осигурителна система от 01.01.2000 г. отговаря на изискванията на САЩ.

В тази връзка се предвиждат неограничени плащания в чужбина на всички българи, които отговарят на условията. Според американското законодателство право на социално осигуряване се получава при минимум 10 години осигурителен стаж. За България се премахва ограничението от обвързване на плащанията със задължителното пребиваване в САЩ за определен период от време.

По данни на дипломатическите ни представителства, в САЩ в момента пребивават около 250 хиляди българи, а САЩ ежегодно се посещава от още 25-30 хиляди български граждани, предимно студенти с временна трудова заетост по програмата Work and Travel.

{ 0 comments }

 

Министерство на финансите

Министерство на финансите

Социалните помощи за деца ще останат в същите размерите и през 2012 година. Това е видно от параграф 10 на  публикувания на сайта на Министерство на финансите проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

Със законопроекта се утвърждава и нова обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал.
7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 180 млн. лева. Мярката е във връзка с квотата за 2011 година в размер на 172 млн. лева, за която преди две седмици стана ясно, че ще бъде изчерпана още в края на месец октомври. Напомняме, че стойността на ваучерите, в размер на 60 лв. месечно на служител или работник, не се облага с данъци и осигуровки, т.е. държавата освобождава от данъци тези 180 млн. лева.

По-рано днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов е предложил ново увеличение на минималната работна заплата на 290 лева от 1 април следващата година. Това е станало на закрито заседание на Министерския съвет, посветено на проектобюджета за 2012 година. Предложението на социалният министър е било посрещнато с разбиране от министърът на финансите Симеон Дянков. По предварителни изчисления, това увеличение ще струва на държавата 23-25 млн. лева.

Бюджет на Република България за 2012 г.

Разгледайте и други документи от осигуровки

{ 0 comments }

Туристическият бранш договори нови минимални осигурителни прагове по квалификационни групи професии за 2012 година.

Споразумението е подписано от Българската туристическа камара, член на Българска стопанска камара, Синдикатът на туризма в България – КНСБ, Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване – КНСБ и Националната федерация “Търговия, услуги, контролни органи и туризъм” – КТ “ПОДКРЕПА”.

Новите договорени минимални осигурителни доходи в бранша по квалификационни групи професии за 2012 година, са както следва:

1. Ръководители – 860 лева;
2. Специалисти – 780 лева;
3. Техници и други приложни специалисти – 590 лева;
4. Помощен административен персонал – 470 лева;
5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – 430 лева;
7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – 510 лева;
8. Машинни оператори и монтажници – 510 лева;
9. Професии, неизискващи специална квалификация – 380 лева;

{ 0 comments }